banner150
banner154
banner151

Gerçek usulden Basit usule geçiş Ocak 2014 de

Gerçek usulden Basit usule geçiş Ocak 2014 de

Onur Kaya

onurkaya80@gmail.com
28 Aralık 2013, 13:00
Bu makale 318 kez okundu
 Merhaba Dostlar

Aralık ayı ile birlikte 2013 yılının sonu, 2014 yılının da başlangıcındayız. Öncelikle tüm okurların ve tüm insanlığa yeni yılda sağlık, bereket ve mutluluklar dilerim. Yeni yıl ile birlikte savaşsız, insanların birbirlerine zulüm etmediği doğanın ve hayvanların  korunduğu bir bilinç temenni ederim. 

Ek defter tasdiklerini unutmayınız.

2012 yılının aralık ayında 2013 yılı için kullanacağınız defterleri tasdik ettirdik, fakat işlerin artması yada yapılan hesaplamalar sonucunda defter sayfa sayılarınızda eksiklik olabileceğinizi düşünüyorsanız. Aralık ayı son aydır.

 

Gerçek usulden Basit usule geçiş Ocak 2014 de,

Basit usul avantajları,

Kısaca,

Defter tutmazlar,

Kdv ve Muhtasar Vermezler

Beyannamelerini bağlı bulundukları odalar verir.

Maliye bakanlığı 93 numaralı gelir vergisi sirkülerinde, Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri aynı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usulde vergilendirmeye geçebileceklerdir.

Sirküler örneğinde,

Örnek: Gerçek usulde vergilendirilen mükellef (A)'nın 2012 ve 2013 takvim yıllarına ait alış ve satış tutarlarının her ikisi de Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadlerin altında gerçekleşmiştir. Mükellef (A), anılan Kanunun 51 inci maddesinde sayılan faaliyetlerde bulunmamakta olup, basit usule tabi olmaya ilişkin tüm şartları taşımaktadır.

Mükellef (A), 27/1/2014 tarihli dilekçesi ile bağlı olduğu vergi dairesine başvurarak 1/1/2014 tarihinden itibaren basit usulde vergilendirilme talebinde bulunmuştur. Mükellef (A)'nın mükellefiyeti, talebi üzerine 1/1/2014 tarihinden itibaren basit usul olarak tesis edilecektir.

Diğer taraftan, gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartları ve basit usulde vergilendirmenin diğer şartlarını topluca taşıdığı halde izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar basit usulde vergilendirmeye geçmek için yazılı olarak başvuruda bulunmayan gerçek usule tabi mükelleflerin, kendi istekleri ile gerçek usulde vergilendirmeyi seçtikleri kabul edilerek bu usulde vergilendirilmelerine devam edilecektir.

 

Konunu önemi münasebeti ile konuya ilişkin değerlendirmelerimizi gazetemizden takip edebilirsiniz.

 

Saygılarımla

banner165

Yorum Gönder

@name x